Архива за март, 2014

Ученици Геолошке и хидрометеоролошке школе ,,Милутин Миланковић“ (III-4 и III-5) и Техничке школе ,,ГСП“ (С-17 и С-18) су са професорком српког језика и књижевности обишли још једну изложбу. Музеј Паје Јовановића налази се у улици Краља Милана 21, у стамбеној згради, у близини Београђанке. У музеју је представљена стална поставка, његова документа, сликарски прибор, део ентеријера из његовог стана, портрети значајних личности тог времена. Кустос нас је на занимљив начин увела у живот овог академског сликара. Рођен је у Вршцу, а ликовну академију је завршио у Бечу. Живео је врло дуго и врло лепо. Стварао је све до позне старости, док га вид није напустио. Водио је раскошан живот, волео је лепе ствари и лепе жене. Љубав према лепом га је нагонила да када слика портрете жене сваку покуша што више и да улепша, тако да су жене радо долазиле код њега да им уради портрет. Посебну пажњу привлачи једна од четири варијанте слике ,,Проглашење Душановог законика“ коју смо имали прилику да видимо у сталној поставци, као и портрет краља Александра и краљице Марије Карађорђевић. Сазнали смо да се ,,Сеоба Срба“ налази у Патријаршији, тако да планирамо да је посетимо.

Тог суначног поподнева смо много тога сазнали, лепо се провели и уживали. Препоручујемо свима да посете овај музеј.

Јована Јосифов III-5

Ево и неких слика…

photophoto (1)photo (2)photo (4)photo (3)

milutin-bojicДраги ученици, као што смо се договорили у петак радимо Плаву гробницу Милутина Бојића. У уводном делу часа читамо песму, разговарамо о утисцима и о трагичном историјском догађају који је песника инспирисао. Затим прелазимо на анализу по строфама. С обзиром да имамо седам група свака добија задатак да анализира по ДВЕ СТРОФЕ (прва група прве две строфе, друга група трећу и четврту и тако редом). Пронађите мотиве и песничке слике, стилске фигуре уколико их има. Очекујем да свака група прво прочита целу песму и размисли пре него што почне са анализом својих строфа.
Задатак из граматике! Урадите синтаксичку анализу следеће реченице путем дијаграма:
Горан је ставио књигу на полицу.

Ученица из С-28 направила је листу најчешћих правописних грешака са којима се свакодневно сусрећемо…кад примамо СМС поруке, док се возимо аутобусом и гледамо билборде, рекламе…кад улазимо у зграду и читамо обавештење за станаре! И тако из дана у дан. Листа правописних грешака нашла се на паноу у школи. Али то није крај…наставићемо да ходамо кроз правописну папазјанију!

unnamed

ucenik za r stolom2

Провежбајте мало за тест! Поново прочитајте песме српских романтичара које смо радили. Као што смо се договорили биће граматика (именице и придеви), књижевност (српски романтичари) и правопис. У категорији ,,правопис“ имате вежбе (које сам већ постављала за вас и за друга одељења).

Учите и уживајте!

1. Наброј променљиве/непроменљиве речи и објасни зашто их тако зовемо.

2. Подвуци придеве у следећем тексту:

Велики камени мостови, сведоци ишчезлих епоха…сиви или зарудели од ветра или кише, често окрзани на оштро резаним ћошковима, а у њиховим неприметним пукотинама расте танка трава…

3. Одреди придеве према значењу:

стаклени, предњи, јучерашњи, црвен, јак, сестрин, метални, прошли, пријатељев, унутрашњи

4. Напиши компаративе и суперлативе следећих придева: добар, зао, строг, бесан, љубак, тесан

2. Подвуци именице и одреди их према значењу:

Отишао бих у шуму, сакрио се у грмље и имитирао дозивање те птице.

3. Препознај песму и аутора:

а) Јесте ли ми род?…сирочићи мали! /Ил` су и вас можда јади отровали/ Или вас је слабе прогонио свет?/ Па дођосте само – да, кад људе знамо,/ Да се и ми мало боље упознамо/

наслов песме ___________________________ аутор ________________________________

б) Векова тамних то су трагови-/ Те црне боре, мрачне пећине;/ А камен овај, ко пирамида/Што се из праха диже у небо/

наслов песме ___________________________ аутор ________________________________

в) О, песме моје, јадна сирочади,/децо мила моји` лета млади!/ Тедо`дугу да са неба свучем,/ Дугом шарном да све вас обучем/

наслов песме ___________________________ аутор ________________________________

г) Пођем, клецнем, идем, застајавам,/ Шеталицу сату задржавам,/ Јурим, бежим, ка очајник клети;/ Зборим речи, речи без памети;/ Не сме нам умрети./

наслов песме ___________________________ аутор ________________________________

4. Наведи и објасни песничке слике у песми ,,Кад млидија` умрети“.

5. Од чега се песник опрашта у песми ,,Кад млидија` умрети“? Објасни.

6. Зашто је значајна 1847. година?

7. Ко је извршио највећи утицај на поезију и стварање Бранка Радичевића? Објасни.

8. Објасни наслове Змајевих збирки ,,Ђулићи“ и ,,Ђулићи увеоци“.

9. Који мотиви се јављају у збиркама ,,Ђулићи“ и ,,Ђулићи увеоци“.

10. Како је настала песма ,,Отаџбина“?

11. Одреди симболику камена из уводне слике у песми ,,Отаџбина“. Дочарај камен. О каквој прошлости сведочи?

12. Наведи симболе који се јављају у песми ,,Отаџбина“ и објасни њихово значење.

13. У ком облику је написана песма ,,Вече“ (,,На Липару“). Какав разговор је у питању?

14. Шта симболизује орао у истоименој песми? Какав је орао?

15. Који мотиви се јављају у песми ,,Орао“? Објасни.

16. Протумачи наслов песме ,,Међу јавом и мед сном“.

17. Објасни предисторију песме ,,Santa Maria della Salute“.

18. Која осећања прожимају лирског субјекта у песми ,,Santa Maria della Salute“?

19. Које мотиве можемо уочити у песми ,,Santa Maria della Salute“?

knjige-1380134789-15396Ево и плана за вас, драги моји књигољупци 🙂 

1. И. Андрић: Еx Ponto (следећа недеља)

2. Трећи писмени задатак (само теме из градива)

3. Р. Петровић: Људи говоре

4. Синтакса

 • Ф. Кафка: Процес 

Krunisanje-Cara-DušanaОдлазак у Музеј Паје Јовановића одлажемо за следећу недељу! У школи ћемо се договорити око детаља.

 

Крунисање цара Душана

Као што смо се договорили ево питања за васza blog…учите, размишљајте и уживајте!

Питања везана за правопис нисам стављала…ако желите и тиме да се позабавите вратите се на вежбе које се налазе у категорији ,,Правопис“…

У уторак завршавамо ,,Сеобе“ (и не заборавите да донесете домаћи задатак)!

 1. Шта су фразеологизми? (Подсети се оних о којима смо разговарали на часу: шпанска села, млатити празну сламу, лабудова песма…)
 2.  Ко је главни јунак приповетке ,,Мрачајски прото“ и како доживљава свет и људе? Зашто их мрзи и зашто се од њих ограђује?
 3. Ко је наратор у приповеци ,,Мрачајски прото“? Објасни.
 4. Уметничке поруке у  приповеци ,,Мрачајски прото“.
 5. Шта је поема?
 6. Како је гласио првобитан наслов поеме ,,Облак у панталонама“? Објасни зашто га је Мајаковски променио.
 7. Композиција поеме ,,Облак у панталонама“.
 8. Протумачи насловну синтагму ,,Облак у панталонама“.
 9. Објасни љубавну драму јунака поеме која је дата у првој песми (песничке слике).
 10. Зашто је значајан В. Мајаковски?
 11. Чиме је инспирисана Лоркина поезија?
 12. Песничке целине и субјекти у песми ,,Романса месечарка“.
 13. Мотиви у песми,,Романса месечарка”.
 14. Шта је слободан стих?
 15. Објасни значење речи ,,Градинар“ на основу уводне песме (како је песма обликована, ко су протагонисти, која су њихова симболична значења, објасни реч ,,антологија“)
 16. Који су основни мотиви у збирци ,,Градинар“ и како је љубав представљена у Тагориној поезији?
 17. Када је Тагора био у Београду и зашто је значајна његова посета?
 18. Шта је песма у прози?
 19. Симболи у роману ,,Старац и море“.
 20. Композиција романа.
 21. Поруке у роману ,,Старац и море“.
 22. Историјска подлога за роман ,,Сеобе“.
 23. Који извори су Милошу Црњанском послужили за роман ,,Сеобе“?
 24. Жанровско одређење романа. Како сам Милош Црњански одређује свој роман?
 25. Композиција романа ,,Сеобе“.
 26. Токови приповедања у роману ,,Сеобе“.
 27. Славонско-подунавски пук и његова улога у роману.
 28. Ликови у роману ,,Сеобе“ (Вук, Аранђел, Дафина).
 29. Уметничке поруке у роману ,,Сеобе.