Архива за мај, 2016

IMG_0040У петак, 20. априла, имали смо прилику да чујемо занимљив приказ једне тинејџерске књиге. Катарина и Милена су нас водиле кроз роман провлачећи своје утиске и читајући нам делове романа…нисмо им дозволили да нам баш све открију. С обзиром да је било и оних који су роман прочитали, могли смо да размењујемо утиске. Упознале су нас и са кратком биографијом ауторке Саре Млиновски.   IMG_2539

Ово се зове истраживачко читање!

Хвала мојим дивним ученицама на занимљивом предавању!

У уторак, 17. маја, одељење I/2  припремaло се за тест из народне књижевности. Поделили смо се се у 7 група, свака група је добила по пет инспиративних питања, на папирићима различитих боја – јер припрема за тест, ипак, мора бити весела и динамична.

Доста знамо…и још много тога ћемо научити!

(табла на крају нашег часа)

народна слика

 

marko_ukida_svadbarinu

 1. Одлике народне (усмене) књижевности. Подела народне књижевности. Уметничка вредност.
 2. Варијантност и формулативност
 3. Епски десетерац. Бугарштице.
 4. Вуков предговор ,,Српским народним пјесмама“
 5. Стилске фигуре (персонификација, анафора, епифора, алузија, поређење, симбол, стални епитети…)
 6. Подела народне (усмене) књижевности
 7. Народна лирска песма ,,Српска дјевојка“ (тема, мотиви, стилске фигуре)
 8. Народна епска песма ,,Марко пије уз рамазан вино“ (историјски лик и епска биографија Марка Краљевића, композиција, тема, мотиви, стилске фигуре)
 9. Народна епска песма ,,Диоба Јакшића“ (песме старијих времена, песме о Јакшићима, тема, мотиви, стилске фигуре, симболи)
 10. Народна епска песма ,,Ропство Јанковић Стојана“(песме о хајдуцима и ускоцима, историјски лик Јанковић Стојана и Смиљанић Илије, композиција, тема, мотиви, муж на свадби своје жене – интернационални мотив)
 11. Народна епска песма ,,Бој на Мишару“ (песме о ослобођењу Србије, композиција, историјски догађај који је приказан, лик Кулинове каде, тема, мотиви, стилске фигуре)