Архива за септембар, 2015

indexДраги ученици,

Као што смо се договорили, како завршимо неку наставну јединици или област, поставићу вам питања која ће вам послужити да се ПОСТЕПЕНО припремате за тест.

 1. Шта је уметност?
 2. Колико има познатих и признатих уметности? Наведи их.
 3. Наведи изржајна средста наведених уметности.
 4. Објасни кроз примере однос књижевности и других уметности (синкретизам).
 5. Однос народне и ауторске књижевности (Народна лирска песма ,,Лијепи Иве“ и ауторска песма ,,Звезде“ Јована Дучића).
 6. ,,Звезде“ Јована Дучића (песничка форма, песничке слике, мотиви и симболи, стилске фигуре)
 7. Место језика у друштву (општи, посебни и појединачни план)
 8. Наведи и објасни битна својства језика.
 9. Дефиниши језик.
 10. Иво Андрић ,,О причи и причању“ (шта је беседа, тема, улоге књижевности које писац истиче, објасни слободу уметничког стварања)
 11. Објасни следеће термине:  теорија књижевности, историја књижевности и књижевна критика
 12. Које су основне карактеристике лирике, епике и драме?
 13. Народна епска песма ,,Бановић Страхиња“ (ко је испевао песму, зашто ова песма заузима посебно место у оквиру песама са мотивом о неверству љубе (но сам љуби мојој поклонио), тема, мотиви, ком циклусу песма припада, места дешавања у песми, редослед догађања, општа места у песми, објаснити композицију (први и последњи стихови), како је расветљен лик Бановић Страхиње, када и како Страхињина љуба показује неверство, лик Влах Алије, лик старог дервиша, објаснити нетипичну биографију Југовића)
 14. Лаза Лазаревић ,,Први пут с оцем на јутрење“ (основне карактеристике Лазиног стваралаштва, шта је приповетка, тема приповетке, кључни моменти у приповеци, савременост приповетке, карактеризација Митра и Марице, наратор (приповедач), последњи дијалог у приповеци)
 15. Само за I-4 –  А.П.Чехов ,,Туга“ (дело и карактеристике стваралаштва А.П.Чехова, шта је новела, тема новеле, мотиви, савременост и дубљи смисао дела, објаснити епитаф приче: Коме да искажем печал своју и повезати га са темом новеле, мотиви, лик Јоне Потапова, како се новела завршава, атмосфера у новели)

 

-Jadnici-Viktor-Igo_slika_O_23424649Роман ,,Јадници“ Виктора Игоа ме је надахнуо и натерао на размишљање.

Док сам пратила судбину главног јунака Жана Валжана, робијаша изложеног прогонима полиције и суда зато што је украо векну хлеба да би нахранио изгладнелу децу своје сестре, покушала сам да схватим и оправдам његово дело. Да ли је постојао други начин да то уради и зашто је уместо пет провео пуних деветнаест година на робији. Видим да се овај снажни, али необразовани сеоски радник сусрео и након тога са разним искушењима. Опљачкао је свог домаћина – бискупа и украо једном дечаку франак који се откотрљао под његову ципелу. Питала сам се – зашто? Због немоћи, сиромаштва или нечег другог. Дилема је велика, одговорност само Валжанова. Ипак је, да би избрисао своју прошлост које се, очигледно стиди, Валжан успео да превазиђе себе. У Монтереју започиње нови живот, стиче богатство и чини разна доброчинства људима. Мислим да је тада ментално сазрео и показао своје право лице. То је и главна порука овог дела. Аутор је, вероватно, хтео да нам каже како је после пада увек тешко устати. Жан Валжан не само да је устао, већ је и заштитио многе, а међу њима и Фантину. Ова несрећна девојка умире, а њену ћерку Козету до краја живота неговаће Валжан. Упечатљив утисак на мене су оставили и други ликови. Ту је Гаврош, који са песмом храбро гине на барикадама у току револуције. Речи Анжолира, вође револуционара ,,деветнаести век је велики, али ће двадесети бити срећан…“много говоре. Истиче се и Жавер, полицајац који оличава службу и тадашњи друштвени поредак. У роману има доста потресних, тужних, лепих и ружних призора. Догађаји у којима Валжанови страхови и савест наилазе на искушења и патње посебно су значајни.

Нажалост, прошлост се не може избрисати, али будућност може бити боља и светлија. Овај роман В. Игоа нам управо то доказује.

Катарина Стефановић I-4

Драги ученици,

Сад сте на почетку средње школе и већ се сусрећете са Андрићевом беседом ,,О причи и причању“. Наш једини нобеловац ову беседу изговорио је приликом доделе Нобелове награде за књижевност у Стокхолму 1961. године.

kul-andricСваке године дружићемо се са овим великим писцем. У другој години читаћемо његове приповетке, у трећој години роман ,,На Дрини ћуприја“ и у четвртој ,,Проклету авлију“. И увек ћемо му се радо враћати…јер његова дела нису надживела само њега, већ и његово време.

С обзиром да сте ви већ прочитали беседу, ево питања о којима треба да размишљате да бисмо могли да разговарамо. Наравно, забележите и тезе у своје свеске!

 1. Шта је беседа?
 2. Објасни значај Нобелове награде не само за појединца, већ и за књижевност којој он припада? Како Андрић говори о књижевности којој припада?
 3. Који задатак писца Андрић истиче као посебно тежак?
 4. Која је централна ТЕМА Андрићеве беседе?
 5. Како Андрић објашњава човекову потребу за причањем и шта је смисао такве потребе?
 6. Које су то улоге књижевности које нобеловац истиче? Наведи места у текста која то доказују.
 7. Образложи шта, по Андрићу, значи бити човек. Своја запажања поткрепи примерима из текста.
 8. Зашто је за писца значајна СЛОБОДА УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЊА? Шта таква слобода носи са собом?

 

 

sacuvajmo-srpski-jezik

 1. Наведена су имена са устаљеним атрибутима. Примени одговарајуће правило и напиши ова имена ћирилицом писаним словима: УРОШ НЕЈАКИ, ПЕТАР ВЕЛИКИ, ЈОВАН КРСТИТЕЉ, ПРОКЛЕТА ЈЕРИНА
 2. Напиши писаним словима следеће називе: КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ОКРУЖНИ СУД У КРАЉЕВУ, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МЕМОРИЈАЛНИ МУЗЕЈ РАСТКА И НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ, МУЗЕЈ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА, УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
 3. Напиши СКРАЋЕНИЦЕ за следеће речи: доктор, и други, страна, ученик, професор, магистар, и тако даље

4. Препиши ПРАВИЛНО ћирилицом писаним словима следеће реченице:

а) АМАДЕО МОДИЉАНИ ЈЕ ИТАЛИЈАНСКИ СЛИКАР ЈЕВРЕЈСКОГ ПОРЕКЛА. ЕНДИ ГАРСИЈА ФЕНОМЕНАЛНО ЈЕ ОДИГРАО МОДИЉАНИЈА У ИСТОИМЕНОМ ФИЛМУ.

б) НАШ ДРУГ ЖУТИ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА ПРЕТСЕДНИКА ОДЕЛЕЊА.

в) МОЈ БРАТ ЋЕ ПОСЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БОРА СТАНКОВИЋ УПИСАТИ ДЕСЕТУ БЕОГРАДСКУ ГИМНАЗИЈУ.

г) У ФИЛАДЕЛФИЈИ ИМА МНОГО ДЕЛИКВЕНАТА.

д) ЈЕР ЗНАШ КОЛИКО ЈЕ ДУГАЧКА ВЕЛИКА МОРАВА?

ђ) АКО УЧЕНИК НЕУЧИ БРЗО ЋЕ СЕ ОТКРИТИ ЊЕГОВО НЕ ЗНАЊЕ.

(Слика преузета са Политикиног сајта.)

СЕПТЕМБАР

shutterstock_37441192

 1. Обнављање градива из граматике и правописа (из основне школе). Правописни диктат.
 2. Основни принципи правописа српског језика. Писање великог слова.
 3. Уметност и врсте уметности
 4. Књижевност као уметност речи. Појам и назив књижевности.
 5. Читање и тумачење књижевног дела. Медији књижевности.
 6. Однос усмене и писане књижевности. Анализа лирске песме Лијепи Иве и ауторске песме Звезде Јована Дучића.
 7. Улога књижевне уметности у друшдтву. Иво Андрић: О причи и причању
 8. Место језика у људском животу.
 9. Битна својства језика и комуникација. Српски језик (место у породици словенских језика, границе)
 10. Књижевност и проучавање књижевности. Науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика
 11. Анализа домаћег задатка Уметничко дело које ме фасцинира

ОКТОБАР

 1. Књижевни родови и врсте
 2. Епика. Епска народна песма ,,Бановић Страхиња“
 3. Први школски писмени задатак
 4. Исправка писменог задатка
 5. Лирика. Народна лирска песма ,,Сунце се дјевојком жени“
 6. Лаза Лазаревић ,,Први пут с оцем на јутрење“

НОВЕМБАР

 1. А. П. Чехов ,,Туга“
 2. Пројекција ТВ драме ,,Први пут с оцем на јутрење“
 3. Тест
 4. Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Национални и културни значај. Знача дијалекта и књижевног језика.
 5. Д. Киш ,,Рани јади“
 6. Стилске вежбе. Функционални стилови (разговорни и књижевноуметнички)
 7. Софокле ,,Антигона“

ДЕЦЕМБАР

 1. Дијалекти српског језика. Наречја српског језика. Однос књижевног језика и дијалекта.
 2. Избор из поезије САВРЕМЕНИХ ПЕСНИКА (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.) Мали индивидуални пројекат ученика: Моја антологија савремене поезије
 3. Други школски писмени задатак
 4. Исправка писменог задатака
 5. Књижевност старог века (одлике, развој, врсте, тематика)
 6. Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о Гилгамешу
 7. Хебрејка књижевност: Стари завет (Легенда о потопу)
 8. Нови завет (Страдање и васкрсење Христово)