Архива за фебруар, 2016

Гласовне промене

Posted: 29. фебруара 2016. in Uncategorized

Подсетите се гласовних промена!

Преузето из ,,Граматике“ В. Ломпар.
IMG_2938 (1)

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА – наука о гласовима

Фонетика – аритикулација (изговор и подела гласова), акустика (преношење и карактеристике звука) – основна јединица је ГЛАС

фонологија – гласовни систем и улога гласова у језику – основна јединица је ФОНЕМА

govorni_organi_1

 

Гласови у српском језику делимо на: 

  1. вокале: А, Е, И, О, У (ваздушна струја пролази слободно, сви су звучно, чују се као тонови)
  2. консонанте: прави консонанти: Б, П, Ф, Д, Т, С, З, Ц, Ж, Ш, Џ, Ђ, Ч, Ћ, Г, К, Х (ваздушна струја наилази на препреку (преграда или теснац), неки су звучни, а неки безвучни, чују се као шумови   и сонанти: М, В, Л, Р, Н, Љ, Њ, Ј (ваздушна струја нема потпуно слободан пролаз, сви су звучни, чују се као тонови праћени шумом)