Архива за септембар, 2014

zlocin-i-kazna-fjodor-mihajlovic-dostojevski~160205За недељу дана разговараћемо о роману ,,Злочин и казна“. С обзиром да тренутно уживате у читању можда би могла емисија ,,Агапе“ да вас инспирише и подстакне на размиљања. Проф. Владета Јеротић и Драган Стојановић упознаће вас са најзначајнијим моментима у животу овог великог руског писца. Уживајте!

 

bookstackКао што смо се договорили –  како завршимо неку наставну јединицу, ставићу вам питања која треба да знате у вези са њом! Учите на време…и такво знање ће бити право!

 • 1. Зашто кажемо да је ,,Научите пјесан“ Миодрага Павловића његов песнички програм? Шта песма за њега представља?
  2. Шта је за Исидору Секулић култура? Шта подразумева под општом, а шта под књижевном културом?
  3. Андрић у свом запису ,,Читајући добре писце“ каже да читалац пред извесним пишчевим мислима остаје ,,задивљен и уплашен“. Зашто?
  4. Ко је био Франциско Гоја? Шта нам Андрић открива у разговору са Гојом?
  5. Шта је есеј?
  6. В. Попа ,,Каленић“ – Протумачи наслов песме. Каква значења имају за песника средњовековни манастири? Зашто је песник изабрао ,,светог ратника“? Какав је песников однос према средњовековној историјској и културној традицији српског народа?
  7. Шта је слободан стих?
  8. Шта су катрени, а шта дистиси?
  9. Шта је методологија књижевности?
  10. Шта подразумевамо под спољашњим приступом књижевном делу?Које су најпознатије позитивистичке методе? Објасни.
  11. Шта подразумевамо под унутрашњим приступом књижевном делу?
  12. Који термин уводе руски формалисти? Објасни.
 • 13. ,,Тражим помиловање“ Десанке Максимовић (историја постанка књиге, песме: Проглас, За себра, мотиви)
 • 14. Дефиниција књижевног језика. Функционални стилови и карактеристике.
 • 15. Синтакса. Синтаксичке јединице.

 

 

 

Udzhbenici_0097-212x300

Овб су питања која ћемо обрадити у току ове школске године!

1. Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструција.
2. Основне именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно предлошко-падежних конструкција.
3. Предлошки изрази.
4. Конгруенција: дефиниција и основни појмови. Граматичка и семантичка конгруенција.
5. Систем зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице).
6. Главне врсте зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице): изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне.
7. Временске, узрочне, условне, допусне зависне реченице
8. Намерне, поредбене и последичне зависне реченице. Везнички изрази.
9. Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.
10. Основни појмови о негацији.
11. Глаголски вид.
12. Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови. Временска и модална значења личних и глаголских облика: презента, перфекта, аориста, имперфекта, плусквамперфекта.
13. . Временска и модална значења личних и глаголских облика: футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива.
14. Глаголски прилози. Инфинитив.
15. Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставне, супротне, искључне, закључне и градационе.
16. Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни појмови). Комуникативна кохезија.
17. Интерпункција

photo 2У уторак смо разговарали о збирци песама ,,Тражим помиловање“. Истакли су се ученици прве групе.  Били су сјајни…добро припремљени и врло инспиративни! И функционисали су баш онако како треба…свако је имао свој тренутак!

ucenikОдреди које од следећих речи су просте, изведене и сложене:

око, нос, зуб, нога, зубар, цвећар, рукавица, окућница, напред, нагласак, радознао, висибаба, рукопис, потпис, сестрић, сеоски, мрачни, зимски, летњи, лудак, лудост, наруквица, путопис, сунцобран, топломер, дуговечно, незнање, кифлица, спорост, ногавица, непознато, заокрет, младожења, учитељица, бродолом, буре, кос, зец, коњ, југозапад, плажа, североисток, торба, стармали, море

 

Драги ученици, 396 Most na Zepi

с обзиром да смо на часу разговарали о Андрићевој приповеци ,,Мост на Жепи“ одговорите на следећа питања!

1. Какав утисак је на вас оставила приповетка?

2. Каква судбина је задесила везира Јусуфа? Чега се сетио у тамници? Како изгледа његов преображај?

3. Пронађите и препишите физички опис неимара. Како се понаша у току изградње моста?

4. Пронађите и препишите опис моста.

knjiga2Да не би било забуне, групе се састоје од следећих чланова!

Одељење IV-4

Група 1: М. Милосављевић, С. Пауновић, А. Ђекић, Д. Ђујић

Група 2: С. Илић, М. Јовановић, Н. Стевановић, Д. Брчин

Група 3: М. Бабић, А. Радовић, Ђ. Темај

Група 4: М. Марјановић, В. Ђорђевић, С. Петровић

Група 5: М. Пештерић, А. Марковић, Н. Манчић, О. Ненадић

Група 6: А. Девић, Ф. Мијушковић, П. Ристић, С. Петковић

Група 7: Н. Бибић, М. Анђелковић, Т. Јоксимовић, М. Вучетић

 

Одељење IV-5

Група 1: Ј. Марковски Нуредини, С. Ивановић, А. Дамњановић, Ј. Јосифов, Н. Вучић, Л. Ивковић

Група 2: К. Стаматовић, М. Вукомановић, В. Анђелковић, Д. Адамовић

Група 3: А. Тадић, И. Нићифоровић, Т. Антонијевић

Група 4: Д. Божић, М. Бабић, Н. Гашић

Група 5: А. Пејовић, Д. Марковић, Н. Совиљ

Група 6: М. Јевтић, М. Кнежевић, С. Дубаић, К. Клепић

 

 

desanka1[1]Као што смо се договорили ево задатака за групе. Збирку песама ,,Тражим помиловање“  обрађиваћемо на двочасу ове недеље!

1. Свака група има задатак да прочита по три песме из збирке. Потрудите се да набавите збирку у целини да бисте могли да направите ваш избор песама. Затим, изражајно читање, анализа, утисци. Врло је важно да се излагање групе организује тако да сваки члан учествује.

 

2. Појединачни задаци за групе изгледају овако:

Група 1:

Живот и дело Десанке Максимовић и место збирке ,,Тражим помиловање“ у њеном стваралаштву.

Историја постанка књиге – објаснити како је настала

О Душановом законику – изложити у кратким цртама; издвојити упечатљиве чланове Душановог законика.

Група 2:

Објаснити композцију дела као дијалога између законодавца (цара) и песникиње.

Читалачки пар (ви бирате и то у оквиру групе): Цар – песма ,,Проглас“/ Песникиња – песма ,,За себра“

Група 3:

Протумачити наслов који је исказан императивном реченицом, а којом се изриче молба да се осуђеници помилују од казне.

Објаснити значење речи ,,помиловање“.

Група 4:

Тематски мотиви:  љубав, правда, самилост, милосрђе, охолост, насиље и суровост.

Издвојити мотиве из песама.

Група 5: 

Збирка као модерна поема која у себи обједињује лирске, драмске и епске елементе.

Песникиња као мислилац и бранитељ свог хуманистичког  става.

Група 6 (и група 7 у IV-4):

Истаћи свет дела: време, простор и људе.

Време: садашње (гледиште песникиње), прошло (хришћанско феудално, средњи век), универзално.

Простор: ,,судница“ у којој песникиња тражи од цара помиловање обухвата широко позорје огромног царства.

Непремостиви јаз који се јавља између законодавца и народа.