Када је живео Данте Алигијери? Који град је обележио његов живот и зашто? Ко су били гибелини и гвелфи? Објасни наслов ,,Божанствена комедија“. Каква је композиција ,,Божанствене комедије“? Када и како почиње прво певање које уједно представља и увод у цело дело? Кога Данте среће у мрачној шуми? Објасни симболику. Ко су песникови водичи? Како је замишљен пакао (кругови)? Библијски, антички и савремени елементи у Дантеовом ,,Паклу“. Наведи чуваре Дантеовог пакла. Ко су Паоло и Франческа? У чему је Одисејев грех и у ком кругу пакла се он налази? Шта је лимб? Којим језиком је написана ,,Божанствена комедија“? Шта овом делу улива реалистичност? Које хришћанско учење је проткано кроз Дантеово дело?

Advertisements

Данас смо кроз рад у групама разговарали о Гогољевом ,,Ревизору“. Сазнали смо нешто и о чувеном ,,Шињелу“ и Акакију Акакијевичу…Неки су заиста блистали, а неки ће тек заблистати у уторак.

Хвала мојим дивним ученицима на лепом и инспиративном часу.

Ево слика које ће приближити ток нашег рада…:)

Драги ученици,

Решења теста који сам вам јуче дала, можете да погледате овде!

Решења теста

Драги ученици,

За среду треба пажљиво (и истраживачки) да прочитате бајку ,,Златна јабука и девет пауница“. Ово су теме за групе. Размислите о њима.

 1. Тема и композиција бајке. Токови приповедања. Градација. Осмислите наслов за сваку целину.
 2. Стереотипни почетак (уводна дводелна формула бајке). Шта знамо о царевој ,,златној јабуци“? Шта златна јабука представља за цара, шта за најстаријег, а шта за најмлађег сина. Које типске особине испољавају најстарији и средњи син?
 3. Предели, препреке и помагачи. Наведите њихову улогу и функцију.
 4. Стереотипна улога броја. Наведите примере утростручавања у бајци.
 5. Фантастични елементи у бајци (њихово преплитање са реалистичким елементима). Како јунаци бајке реагују на присуство фантастичних бића, предмета и њихових моћи у свом свету. Уочите преображавање као вид фантастичног. Објасните у каквом су односу фантастично и реалистично у бајци.
 6. Симболи у бајци (Потражите у речнику симбола)
 7. Естетске вредности и поруке бајке

 

Завршен је наш мали пројекат о Марку Краљевићу. Много тога смо научили и ишчитали, много тема смо заокружили и начели. Били смо креативни…Правили смо стрипове, преточили смо прозу у епски десетерац, али оно што је најважније успели смо да докучимо колики је значај Марка Краљевиће не смо у нашој народној поезији, већ и целокупној традицији српског народа.

Ево неких радова мојих вредних и креативних ученика! Стварно су ме одушевили!

 

Навешћу вам неке књиге које би могле да вам помогну у истраживању. Немојте се држати само ових наслова, већ трагајте за нечим новим…

 1. Јован Деретић: ,,Загонетка Марка Краљевића“
 2. Миливоје Урошевић: ,,Народна књижевност“
 3. Радован Самарџић: ,,Орање Марка Краљевића“ (Српска књижевност у књижевној критици – Народна књижевност)
 4. Љубомир Зуковић: ,,Народни еп о Марку Краљевићу“
 5. Нада Милошевић Ђорђевић: ,,Народна књижевност“

 

Драги ученици,

Надам се да сте почели да се припремате за наш мали пројекат о Марку Краљевићу. Немојте заборавити да донесете у среду тезе за ваш рад. Важно је да видим како напредујете и уколико је потребно да вам дам или пошаљем нешто од литературе.

Ево још једном да се подсетимо тема!

ПРВА ГРУПА

Историјски лик Марка Краљевића. Породично стабло.

ДРУГА ГРУПА

Поређење епског и историјског лика Марка Краљевића. Значај Краљевића Марка у нашој народној књижевности. Марко у Вуковим збиркама.

Јован Деретић: ,,Загонетка Марко Краљевић“

ТРЕЋА ГРУПА

Марко Краљевић у бугарштицама. Попис песама. Анализа песме ,,Марко Краљевић и брат му Андријаш“ и њен значај.

ЧЕТВРТА ГРУПА

Марко Краљевић у прози (легенде, предања…). Креативни задаци:

Преточити прозу (део из неке приче) у епски десетерац; Направити стрип о Марку (на основу неке песме) – задатак може да ради појединац или група

ПЕТА ГРУПА

Рецепција Марковог лика у ауторској књижевности.

Радоје Домановић: ,,Марко Краљевић по други пут међу Србима“; С. Стефановић: ,,Смрт Уроша V“.

Димитрије Вученов: ,,Домановићева сатира као приповеетка“

ШЕСТА ГРУПА

Марко Краљевић и натприродна бића (виле, змајеви). Марко Краљевић и његови пријатељи.

Бугарштице и Вукове збирке.

СЕДМА ГРУПА

Марко Краљевић и његови непријатељи. Двобоји Марка Краљевића. Попис песама из Вукових збирки и анализа.

ОСМА ГРУПА

Карактерни лик Марка Краљевића кроз песме. Посебно анализа песме ,,Смрт Марка Краљевића“.

ДЕВЕТА ГРУПА

Марко Краљевић по трећи пут међу Србима (Марко данас 😉

(Слика је преузета са интернета)