Архива за категорију ‘Припрема за факултет’

srecan-polazak-u-skolu1Видимо се у петак у 13 часова 😉

1. Напиши из ког дела је наведени одломак и ко је аутор:
а) На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота, из века у век, од древних патријархалних причања у колибама, поред ватре, све до дела модерних приповедача која излазе у овом тренутку из издавачких кућа…/
аутор ______________________ дело __________________________
б) Хоровођа: Од страсног оца страсна одаје се ћуд/у ћерке; не зна од зла да се уклања./ Креонт: Но, знај ми, таква пркосна и тврда ћуд/ да најпре клоне; и најчвршће железо/што претврдим га жарки огањ учини, најчешће сломи се па ситни, видећеш./
аутор ______________________ дело ___________________________
в) Шест је дана и шест ноћи оплакивао Енкидуа, пријатеља./ Све док није седмог дана/ освануло јутарње руменило,/оставио га је непокопаног./
аутор _______________________ дело ___________________________
г) Тако рече и оде сјајношлеми велики Хектор/ и кући стигне брзо у којој се пријатно живи,/ ал` он белолакту љубу Андромаху не нађе у њој./
аутор ___________________________ дело _____________________________
2. Које стилске фигуре можемо препознати у следећим примерима:
а) Крцну колац неколико пута. – ___________________________
б) Звезде плачу, небо тугује. – ____________________________
в) Од твоје близине све у мени цвета. – ______________________
г) Гробље ј` земља ком се ходи,
гробље ј` земља ком се броди. – __________________________
3. Које гласовне промене су извршене у следећим речима:
СВАДБА __________________
КНЕЖЕ ___________________
АНИЧИН, МИЛИЧИН ___________________
БЕЗВУЧНИ __________________________
4. Одреди врсте речи у следећој реченици:
Тамошњи сељаци свакодневно читају јутарње новине.
5. Одреди глаголске облике:
будем – _____________________
будем читао – _______________________
бејасно читали – _______________________
бејах – _______________
бих – _________________
бих летовала – ____________________
летовали – _______________________
летовали смо – ____________________
летоваћу – ______________________
летујући – _______________________
летуј – __________________________
6. Наброј непроменљиве речи.
7. Одреди врсте речи у следећим реченицама, а затим врсте предлога према значењу:
а) Књига је на столу.
б) Мој рођендан пада на празник.
в) Ради дружења излазим.
г) Марко боље решава задатке од Јоце.
д) Пера игра са Јоцом кошарку.
ђ) Упркос гужве стигли смо на време.
8. Наброј приповетке Лазе Лазаревића.
9. Шта је сонет?
10. Ко је написао драму Вишњик?
11. Наброј неколико комедија и трагедија Виљема Шекспира?
12. Шта је акростих?
13. Шта су варваризми?
14. Шта је каламбур?
15. Препиши правилно следеће реченице водећи рачуна о правопису:
Они никада ниочему нису размиљали.
Неодговарајући на питања, само су ћутали.
То оделење је сјајно, сви су то говорили.
Деликвенти су изашли на видело.
16. Одреди врсте синтагми:
Јурећи зеца пао је на траву.
Пас је био веома упоран.
Врло лако је научио лекцију.
Уплашени зец је бежао.
17. Колико слова је имала Мркаљева азбука?
18. Које године је Вук увео у реформисану ћирилицу слово Х?
19. Која дела су објављена 1847. године?
20. Напиши исправно следеће географске појмове и улице:
фрушка гора, стара планина, јадранско море, скадарско језеро, атлантски океан,
трг ослобођења, улица краља александра

Kao што смо се договорили у петак почињемо са припремом за факултет! Наравно, ово што ћемо радити заједно је само један део вашег труда! Уколико не знате одговор на питање, битно је да га пронађете…на тај начин учите! Видимо се у петак у 13 часова!citanje-knjiga

Напиши из ког дела је наведени одломак и ко је аутор:

а) – Митре, тако ти бога, тако ти ове наше деце, остави се, брате, друговања с ђаволом. Ко се њега држи губи и овај и онај свет. Ено ти Јове карташа па гледај! Онакав газда па сад спао на то да прегрће туђу и да купује по селима коже за Чифуте.

дело _______________________    аутор ___________________________

б) Јона посматра утисак својих речи, али не види ништа. Млади се покрива преко главеи већ тоне у сан. Стари уздише и чешка се. Као што је млади био жедан воде, тако он осећа потреба да се изговори. Скоро ће бити седам дана како му је син умро, а он још ни са ким није могао да поразговара.

дело _______________________   аутор ___________________________

в) – Ви можда знате (заправо, ја сам вам то и сам причао) – поче Свидригајлов – да сам леђао овде у затвору за дужнике због огромног дуга немајући у изгледу никаквих средстава да га исплатим.

дело _______________________   аутор ___________________________

г) Ја знам један долап. Црн, гломазан, труо,/ Стоји као спомен из прастарих дана./ Његову сам шкрипу као дете чуо. / Стара груба справа давно ми је знана./

дело ________________________   аутор __________________________

2. Шта је сонет?

3. Које гласовне промене су извршене у следећим речима:

СТВАРАОЦИ __________________   ОБЛАЧНА  _____________________ ИСПИСАТИ  _______________

ЧИТАЊЕ _____________________  СТАРЦИ _______________________

4. Напиши скраћенице за следеће речи:

српски ___________ на пример ____________ доктор _____________ и тако даље _______________

Основна школа _______________ односно _________________ то јест __________________

5. Разврстај следеће речи:

немам, дали, грацки, не човек, наћићемо, урадићемо, јесили, хемиска (оловка), с` мном, фијока, каиш, ниочему, хрђа, не запослен, незрео, недам, оделење, непристрасан, мастан, мастна

ПРАВИЛНО: ____________________________________________________________________

НЕПРАВИЛНО: __________________________________________________________________

6. Ко је аутор дела ,,Сало дебелога јер либо (или) азбукопротрес“?

_________________________________________

7. Како је текао хронолошки развој српског књижевног језика од старословенског па до данас?

старословенски, ______________________, ______________________, _______________________, српски народни језик

8. Акцентуј следеће речи:

ВРТ, РАД, ТОП, ЧАЂ

9. Први српски речник објављен је _______________. На иразди речника Вуку је помагао _______________ и све речи је превео на _______________ и _________________.

10. Шта је есеј? _____________________________________________________________________________

11. Којим функционалним стилом је написан следећи текст?

Обавештавају се ученици седмих да ће се обавезни вакцинацијски преглед спровести у уторак од 8 до 12 часова. Ученици су дужни да се у заказано време јаве у Дом здравља. Са собом понети и оверене здравствене књижице.

______________________________

12. Која два дијалекта су узета за основицу српског књижевног језика?

__________________________ и ________________________________

13. Наброј непроменљиве врсте речи.

14. Одреди врсте речи у следећим Дисовим стиховима:

Ја сад једва могу знати да имадох сан/И у њему очи неке небо нечије

15. Напиши следеће бројеве речима:

221 __________________________    105. ____________________ 386 ___________________________

16. Којим начинима творбе су добијене следеће речи:

СТАРМАЛИ ______________, ЗУБИЋ _____________________, НАПИСАТИ _______________________

КЊИЖУРИНА _______________, СЈУРИТИ ________________, РУКОТВОРИНА _____________________

17. Одреди службу речи (синтаксичка анализа путем дијаграма):

Тај младић је мудар.

Моја најбоља пријатељица живи у Лондону.

Незнање је највећа мука.

Послали су помоћ настрадалима од поплаве.

17. Заокружи слова испред примера који припадају различитим врстама речи:

а) орао, орао             б) тихо, тихо                    в) нов, нов        г) лепо, лепо

18. Одреди врсте именица према значењу:

радост ____________, Горан _____________, сеоба ______________, цвеће ______________

19. Глаголе: посматрати, поћи, поранити, поскакивати, поништити, повести разврстај према глаголском виду:

свршени: ________________________________________

несвршени: ______________________________________

20. Заокружи слово испред придева који имају деклинацију:

а) розе, браон     б) мат, беж    в) сјајан, смеђ    г) оранж, лила

21. Шта је конгруенција?

22. Подвуци и објасни граматички субјекат у следећој реченици:

Тању је страх.

23. Наброј преснике који припадају српској модерни.

24. Подвуци заменице у следећој реченици:

Можда би неки од њих учинио да на њега ја заборавим.

25. Према позитиву придева наведи компаратив и суперлатив:

строг _____________________

висок _____________________

добар _____________________

далек _____________________

26. Шта је ономатопеја?

___________________________________________________________________________

27. Ко је написао драму ,,Три сестре“?

28. Која је разлика између ироније и сарказма?

29. Издвој суфиксе у речима ВОЗАЧ, ДИЗАЛИЦА, ЗЕЧИЋ, КРОМПИРИШТЕ.

30. Речи ПЕСНИЦА и ШАКА су:

а) синоними    б) хомоними   в) антоними